Daily Archives 1 maja 2015

OTRZYMYWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Procesy produkcyjne związane z tworzywami sztucznymi rozpadają się na dwa wielkie działy:

– Produkcja właściwej substancji tworzywowej, będąca przedmiotem działalności przemysłu chemicznego. Dział ten nazywamy xuy twa rżani em tworzyw sztucznych.

Więcej