Daily Archives 2 maja 2015

BUDOWNICTWO Z KAMIENIA NATURALNEGO

Zwiedzając zbiory minerałów zgromadzone w Muzeum Narodowym w Pradze uważny turysta może naliczyć kilka tysięcy gatunków kamieni. Wielkie bogactwo barw, form krystalicznych i odmian dotyczy nie tylko kamieni szlachetnych i półszlachetnych, ale przede wszystkim kamieni pospolitych, występujących masowo również i na naszych terenach. Nawet pobieżny przegląd tych wspaniałych zbiorów pozwala ocenić, jak wielkie bogactwa kryje po dziś dzień skorupa ziemska. Jesteśmy zdziwieni i zaskoczeni, że zwykły kamień spotykany niemal codziennie w naszym życiu ma tak liczne i cenne odmiany.

Więcej