Daily Archives 3 maja 2015

PROBLEMY AUSTRONAUTYKI

Już tylko rozwiązanie wymienionych wyżej zagadnień wymaga długich i szczegółowych badań i doświadczeń. Widzimy, że astronautyka, ze względu na różnorodność problemów, które musi rozwiązywać, łączy w sobie niemal wszystkie dziedziny przyrodoznawstwa i techniki i tylko postawienie sprawy na bardzo szerokiej płaszczyźnie badań naukowych i technicznych może przynieść rozwiązanie: zagadnienie jest wybitnie kompleksowe i tylko praca zespołowa wielu tysięcy specjalistów może dać pozytywny wynik.

Więcej

PRODUKCJA TYTANU

Uzyskane w ten sposób wlewki tytanu poddaje się najpierw przeróbce plastycznej na gorąco, a potem na zimno. Można w ten sposób uzyskać z tytanu pręty, blachy, druty, rury itp. Przeróbka plastyczna tytanu i jego stopów musi się odbywać w atmosferze ochronnej gazu szlachetnego celem zabezpieczenia metalu przed szkodliwym działaniem powietrza. Oczywiście taka przeróbka w atmosferze argonu czy helu nie należy do technicznie łatwych. Wymaga ona specjalnych urządzeń oraz daleko posuniętej automatyzacji i mechanizacji procesów. Rewelacyjnym osiągnięciem z dziedziny walcownictwa tytanu jest uzyskanie taśmy o grubości 0,4 mm, szerokości 94 cm i długości około 140 m.

Więcej