Daily Archives 6 maja 2015

OBSZARY W NIECCE OSIADANIA

Niecka osiadania obejmuje powierzchnię większą od powierzchni wybranej części pokładu AB. Teoretycznie wpływ eksploatacji sięga w nieskończoność, praktycznie jednak jest on ograniczony kątem zasięgu wpływów Chcąc zatem wyznaczyć strefę zasięgu wpływów eksploatacji, prowadzimy od granic eksploatacji (punkty A i B) pod kątem /? proste AH i BF. Teren położony między punktami F i H objęty jest więc wpływami eksploatacji części pokładu. W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym kąt zasięgu wpływów /S dla warstw formacji węglowej (w której występują pokłady węgla) wynosi od 55° do 70° i więcej. Dolna wartość odnosi się do górotworu, w którym przeważają warstwy piaskowców: górna – do górotworu z przewagą łupków. W formacjach młodszych (zalegających powyżej warstw karbońskich) kąt zasięgu wpływów wynosi około 45°. W niecce osiadania wyróżnić można trzy obszary:

Więcej

POWÓDŹ CZ. II

Największe wezbrania strumieni lub małych rzek pochodzą od nawałnic lokalnych o charakterze burzowym. Im większe jest dorzecze, tym dłużej muszą trwać deszcze, aby wywołać wezbranie, gdyż intensywność deszczów obejmujących większe obszary jest zwykle mniejsza. Znane są jednak przykłady niezwykłej intensywności deszczu obejmującego wielkie dorzecza. I tak np. w marcu 1913 r. w dorzeczu Wielkich Jezior w Ameryce Północnej wysokość opadów w ciągu pięciu dni wynosiła 198 mm obejmując obszar ponad 150 tys. km3. W tym samym czasie dorzecze rzeki Miami otrzymało 243 mm opadu na obszarze 10 100 km3, W ciągu pięciu dni we wrześniu 1890 r. dorzecze Dunaju powyżej Wiednia otrzymało aż 170 mm opadu na obszarze ponad 100 tys. km3. Również zatory lodowe, które są niejednokrotnie przyczyną powodzi, powstają nieraz w czasie wezbrań wiosennych.

Więcej