Daily Archives 12 maja 2015

STATYSTYKI POWODZIOWE

Grzbiet fali powodziowej przenosi się w dół rzeki z prędkością mniejszą niż prędkość wody w nurcie, jednak w rzekach górskich, które posiadają duże spadki, prędkość przesuwania fali powodziowej dochodzi nawet do kilkunastu kilometrów na godzinę. Fala powodziowa Wisły przesuwa się z prędkością 2 do 3 kni/godz. Przesuwanie fali wezbrań może być zakłócone w swym normalnym przebiegu na skutek pojawienia się sztucznych przyczyn lub naturalnych, jak np. zalanie terenów na skutek przerwania wałów, udział dopływów bocznych, które mogą przyśpieszyć lub opóźnić bieg fali głównej, wyprzedzanie fali nadchodzącej z górnego biegu rzeki przez kulminację w dole rzeki. W rezultacie wysokość fali powodziowej i jej rozmiary zależą przede wszystkim od wzajemnego nakładania się lub mijania fali głównej i dopływów.

Więcej

TWORZYWA SZTUCZNE I ICH ZASTOSOWANIE W TECHNICE

Od chwili pojawienia się człowieka na ziemi począł on wytwarzać różne przedmioty, służące mu do zaspokojenia potrzeb. Do tych procesów wytwórczych musiały być stosowane jakieś materiały, które nazywamy tworzywami. Duża ilość tworzyw spowodowała konieczność pewnej ich klasyfikacji, zależnie od pochodzenia i własności technicznych. Najbardziej podstawowe ugrupowanie to z jednej strony podział na tworzywa nieorganiczne i organiczne, a z drugiej – na tworzywa naturalne i sztuczne.

Więcej