Daily Archives 13 maja 2015

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Nieodzownymi elementami, od których zależy istnienie i rozwój roślin, są tak zwane czynniki kosmiczne oraz czynniki ziemskie. Pierwsze przenikają na nasz glob z przestrzeni poza ziemskich, należą do nich głównie światło i ciepło. Czynnikami zaś ziemskimi są między innymi powietrze, gleby i woda.

Więcej

TECHNICZNE KONCEPCJE PLANU GOSPODARKI WODNEJ W POLSCE

Powstanie kaskada Brdy dla celów energetycznych w 8 siłowniach wodnych o łącznej produkcji ponad 120 milionów kWh. W systemacie Odry kluczową rolę odegra zbiornik o pojemności około 700 milionów m3 wybudowany w okolicach Raciborza. Wody z tego zbiornika zapewnią zasilanie rzeki Odry w okresach posusznych, umożliwiając nowoczesną żeglugę również poniżej skanalizowanego odcinka rzeki. Zapewniony będzie pobór wody dla potrzeb rolnictwa dla nawodnień terenów przyległych. Powstaną zbiorniki na dopływach Odry w Sudetach. Wykorzystanie spiętrzonych wód w siłowniach pozwoli na wyprodukowanie 160 milionów kWh rocznie energii elektrycznej.

Więcej