Daily Archives 16 maja 2015

UŻYCIE PRZEKŁADEK

Wreszcie ostatni i najważniejszy z problemów technicznych dotyczy zachowania się kamienia w konstrukcji sprężonej. Odpowiedzi na te problemy mogły być rozwiązane tylko na drodze doświadczalnej. Badania takie, o których już parokrotnie wspominaliśmy, przeprowadzane były u nas w kraju w latach 1956-1957. Przeprowadzono między innymi na konstrukcji pięciometrowej sprężonej belki kablokamiennej, składającej się z metrowych elementów z piaskowca i granitu o dwóch rodzajach przekrojów pokazanych na rys. 31. ,

Więcej

WŁASNOŚCI CHEMICZNE TWORZYW SZTUCZNYCH

Tworzywa winny być w miarę możności substancjami chemicznie odpornymi, tj. posiadać słabą zdolność do wchodzenia w reakcje chemiczne, gdyż własność ta decyduje o trwałości przedmiotów z tych tworzyw wykonanych. W warunkach zwykłych wystarcza odporność na działanie czynników atmosferycznych, a więc tlenu, COa i wilgoci powietrza, promieni słonecznych w temperaturach odpowiadających naszemu klimatowi, Czasem wymagana jest odporność na stałe lub przejściowe działanie wody, wody morskiej, a w okolicach przemysłowych – na działanie gazów zawartych w powietrzu (CO2, SO2, H2S, składniki kwaśne organiczne dymu). Specjalne znaczenie ma odporność chemiczna tworzyw w warunkach pracy przemysłu chemicznego, gdzie różnorodność działających czynników chemicznych jak kwasy, alkalia, rozpuszczalniki organiczne i ich nieraz wysokie stężenia powodują wzrost wymagań w tym kierunku.

Więcej

TOWARZYSTWA ASTRONAUTYCZNE

Przez lot kosmiczny rozumiemy lot pojazdu (z ludźmi lub bez), który wystartuje z powierzchni ziemi, uleci w przestrzeń kosmiczną, będzie mógł wylądować na innej planecie i powrócić na ziemię. Nie szukajmy celów praktycznych dla lotu kosmicznego. Odwieczny niepokój, pasja poznania i żądza pokonywania wielkich odległości, leżąca w podświadomych głębinach istoty ludzkiej, były i będą czynnikami decydującymi, które powodowały i będą powodować rozwój nowych środków komunikacyjnych lądowych, morskich i powietrznych, niezależnie od jeszcze innych czynników, jak nacisk potrzeb produkcji, komunikacji, czy też potrzeb militarnych. Elementarna radość dokonania wielkiego czynu będzie czynnikiem kierującym – podobnie jak radość, która pchała Amundsena do osiągnięcia bieguna lub innych – do zdobycia Everestu.

Więcej

TWORZYWA POWŁOKOWE

Celem, dla którego stosuje się tworzywa powłokowe może być albo ochrona powierzchni tworzywa zasadniczego przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, czyli ochrona przed korozją, albo nadanie powierzchni innego, ładniejszego wyglądu, czyli stworzenie pewnych efektów estetycznych. Wreszcie można wytwarzać powłoki dla uzyskania warstwy elektroizolacyjnej.

Więcej