Daily Archives 17 maja 2015

METODA JONOMETRYCZNA

Zasadniczy schemat metody jonometrycznej pokazany jest na rys. 18. Między preparatem promieniotwórczym wysyłającym promienie y a licznikiem przesuwa się kontrolowany wyrób. Jeżeli w wyrobie tym będzie znajdowała się jakaś wada to natężenie promieniowania padającego na licznik wzrośnie. Ta zmiana natężenia promieniowania rejestrowana przez specjalny przyrząd informuje nas o położeniu i wielkości wady.

Więcej