Daily Archives 19 maja 2015

SZTUCZNE IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE CZ. III

Energia cząstek a emitowanych przez radioizotopy jest rzędu kilku MeV, energie cząstek ß zawierają się w bardzo szerokich granicach od zera do kilku MeV. W takich też granicach waha się energia kwantów y, co odpowiada długości fali od kilku angstremów do tysięcznych części ängstrema7 (1 A = 108 cm).

Więcej

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI ODKSZTAŁCEŃ

Jak już wspomnieliśmy, odkształcenia terenu pod wpływem eksploatacji górniczej mogą w pewnych wypadkach zagrażać obiektom położonym na powierzchni, w pewnych zaś wypadkach wywierają na nie zdecydowanie szkodliwy wpływ. Zależy to nie tylko od wielkości odkształceń terenu, ale także od przeznaczenia i konstrukcji budynku. Bardzo ważne jest określenie dopuszczalnych wartości odkształceń terenu dla różnych rodzajów budowli.

Więcej

PODZIEMNA EKSPLOATACJA GÓRNICZA POD MIASTAMI

Zagadnienie podziemnej eksploatacji górniczej pod miastami, osiedlami, fabrykami i innymi obiektami znajdującymi się na powierzchni nabiera, zwłaszcza w ostatnich czasach, ogromnego znaczenia. Złoża węgla i innych materiałów użytecznych pod terenami nie zabudowanymi zostają stopniowo wyeksploatowane, co stwarza konieczność wybierania złóż pod miastami, zakładami przemysłowymi itp.

Więcej

CYRKULARKA

Do mechanicznej obróbki kamienia stosowane są zasadniczo dwa typy maszyn: traki i cyrkularki. Traki służą do pierwszego przecierania dużych bloków kamienia objętości od kilku do kilkunastu m3 w zależności od wysokości traku (zwykle około 2 m) oraz zdolności urządzeń dźwigowych, na płyty grubości od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Podobnie jak tracze przecinają bale drewniane ręcznie, poruszając specjalną piłą z góry w dół – tak samo na traku kilka pił złączonych jarzmem w jedną całość przeciera bryłę kamienia, z tą różnicą, że piły poruszają się poziomo i napędzane są mechanicznie. Piły do przecierania kamienia są to bezzębne stalowe taśmy, trące podsypywane opiłki stalowe zmieszane z wodą (tzw. stalmasę). Przecieranie postępuje powoli i zależne jest od wartości kamienia oraz ilości i szybkości poruszania się pił zmontowanych w traku. Postęp przecierania wynosi kilka do kilkunastu centymetrów na godzinę.

Więcej