Daily Archives 20 maja 2015

BEZPOŚREDNIE FORMOWANIE WYROBÓW GOTOWYCH CZ. II

Wtryskiwanie. Termoplasty przerabia się zwykle metodą wtryskiwania. Masę wtryskową zasypuje się do komory wtryskarki, skąd przetłaczana jest do głowicy grzejnej, gdzie podlega uplastycznieniu. Wówczas za pomocą tłoka wtryskuje się ją do zimnej formy metalowej. Po stwardnieniu przedmiot może być wyjęty z formy (rys. 9).

Więcej

GOSPODARKA WODNA CZ. II

Znaczenie arterii wodnych w obecnym i przyszłym układzie gospodarczym kraju nie podlega dyskusji. Są one tak samo potrzebne dla życia organizmu gospodarczego kraju, jak arterie krwionośne dla życia człowieka. Nie jest to zresztą rzecz nowa. Krótki rzut oka na historię wielu państw wskazuje, że silnie i szybko rozwijały się tylko takie cywilizacje, które opierały swą gospodarkę rolną, przemysłową i osadniczą na właściwym uregulowaniu stosunków wodnych: upadały zaś wtedy, gdy sprawy gospodarki wodnej zaniedbały. Przykładem niechaj będzie starożytny Egipt, który regulował wezbrania Nilu unoszące żyzny namuł na jałowe pola, Babilonia, Azja Środkowa, Imperium Rzymskie, Północna Afryka itd. Wszystkie te kraje kwitły i rozwijały się dzięki odpowiednio wykonywanym i utrzymywanym urządzeniom wodnym. W tych odległych czasach istniały już wielkie zbiorniki wodne, kanały nawadniające, wodociągi itp. Państwa te ginęły, gdy sprawy gospodarki wodnej szły w zapomnienie, żyzne ongiś krainy opanował step, który z kolei ustępował miejsce pustyni.

Więcej