Daily Archives 22 maja 2015

WAŻNA CECHA POSTĘPU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE TURBIN PAROWYCH

Rzecz jasna, że stosowanie coraz wyższych temperatur wymaga wciąż nowych, coraz doskonalszych i coraz to droższych materiałów konstrukcyjnych. Dążność do podwyższania sprawności termicznej obiegu połączona jest zatem z poważnym wzrostem kosztu budowy turbiny i stawia nowe i trudne zadania zarówno metalurgii stali jak i konstrukcji.

Więcej

ROZWÓJ ZASTOSOWAŃ TWORZYW SZTUCZNYCH W MECHANICE

Rozwój zastosowań tworzyw sztucznych w przemyśle mechanicznym idzie w trzech kierunkach. Najważniejszy z nich to formowanie części ma- rze zabezpieczającym od wypadków, skrzynki na narzędzia i wiele innych.

Więcej

ZASTOSOWANIE IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W POLSCE

Metody izotopów promieniotwórczych są dziś w krajach uprzemysłowionych powszechnie stosowane w wielu gałęziach techniki, natomiast w Polsce rozpoczęte dopiero zostały prace w tej dziedzinie. Największe zastosowanie w naszym przemyśle znajdują obecnie izotopy promieniotwórcze dla celów defektoskopii. Duże zasługi wprowadzenia defektoskopii gamma w Polsce ma Zakład Radiologii Przemysłowej Instytutu Elektrotechniki, który od kilku lat prowadzi prace nad tym zagadnieniem. Dzięki tym pracom metody defektoskopii izotopowej są już stosowane w wielu zakładach przemysłowych. Zakład ten pracuje obecnie w dziedzinie projektowania i konstrukcji izotopowych urządzeń do określania poziomu cieczy w zamkniętych zbiornikach, aparatury do pomiarów i regulacji różnych grubości z zastosowaniem radioizolatorów itp. Pewne osiągnięcia mają: Instytut Metalurgii Żelaza i Instytut Materiałów Ogniotrwałych, które przeprowadziły pracę badawczą nad rozkładem wtrąceń w stali przy pomocy radioizotopów. W Akademii Górniczo-Hutniczej wykonano aparaturę do bezkontaktowego pomiaru grubości blach i folii z licznikami Geigera-Miillera, jako detektorem promieniowania beta emitowanego przez preparat azotanu uranylu.

Więcej