Daily Archives 23 maja 2015

ANALOGIA ZJAWISK ZACHODZĄCYCH W TURBINACH CIEPLNYCH I HYDRAULICZNYCH

Nowe, oparte o zdobycze współczesnej nauki o przepływach, aero- i hydromechaniki, metody badawcze umożliwiają wniknięcie w istotę przepływów, w poszczególne fragmenty i szczegóły zjawisk towarzyszą- cych przepływowi czynnika pracującego przez układ łopatkowy, a tym samym i dynamicznemu oddziaływaniu jego na wirnik w myśl znanego prawa Eulera.

Więcej