Daily Archives 24 maja 2015

DEFEKTOSKOPIA

Jednym z zasadniczych zagadnień przy produkcji wyrobów metalowych jest kontrola ich jakości i to taka kontrola, która nie wymaga zniszczenia gotowego już wyrobu. Potrafimy sobie chyba wyobrazić, jakie by były skutki pęknięcia zbiornika, w którym, znajdowałaby się przegrzana para o ciśnieniu sięgającym setek atmosfer. W celu uniknięcia takiego wypadku należy kocioł przed oddaniem do eksploatacji dokładnie skontrolować, aby mieć pewność, że wszystkie jego spoiny, nieraz o znacznej grubości, są właściwie wykonane i nie zawierają wewnętrznych wad. Z podobnymi problemami mamy również do czynienia w większości odlewni, które produkują wyroby takie, jak np: odlewy do turbin, części silników lotniczych itp.

Więcej