Daily Archives 1 czerwca 2015

JAK SIĘ OTRZYMUJE CZYSTY TYTAN CZ. II

Inny sposób otrzymywania czterochlorku tytanu polega na działaniu gazowego chloru na węglik tytanu w temperaturze 300 do 400°C. Otrzymany jedną z wymienionych metod czysty chlorek tytanu jest następnie redukowany za pomocą magnezu. Ten proces redukcji przeprowadza się w szczelnych zbiornikach z ognioodpornej stali, wytrzymujących znaczne ciśnienia w wysokich temperaturach. W zbiorniku takim umieszcza się magnez w postaci wlewków. Zbiornik zostaje uszczelniony i opróżniony z powietrza, a następnie napełniony obojętnym gazem, np. helem lub argonem. Po tych przygotowaniach podgrzewa się dolną część zbiornika do temperatury około 800°C i następnie wprowadza się stopniowo pary TiCl-j. Wprowadzony chlorek tytanu reaguje z magnezem według reakcji:- 2Mg + TiCl4 = Ti -f 2MgCl:>

Więcej

URAN – PODSTAWOWY SUROWIEC ENERGII ATOMOWEJ CZ. II

Uran pod względem chemicznym jest bardzo aktywny, łatwo łączy się z gazami, reaguje z wrzącą wodą i łatwo rozpuszcza się w kwasach. Wszystkie jego sole rozpuszczalne są silnie trujące.

Więcej

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZGRAŻĄJĄCE PASAŻEROWI LOTU KOSMICZNEGO

Sprawa zabezpieczenia żywego człowieka przed ultrafioletowym promieniowaniem słońca oraz przed promieniami kosmicznymi dochodzącymi do nas z głębin wszechświata (przed którymi na powierzchni Ziemi chroni nas atmosfera) wymaga specjalnego opracowania i odpowiednich pomiarów. Doświadczenia już wykonane z myszami i małpami wysyłanymi na wielkie wysokości w rakietach są fragmentaryczne i wymagają pogłębienia.

Więcej