Daily Archives 2 czerwca 2015

PIASKOWCE KIELECKIE

Nasze badania przeprowadziliśmy na piaskowcu ze Szczytna-Zamku, o doskonałej bloczności i wysokiej wytrzymałości na ściskanie rzędu 1200 kG/cm2. Z piaskowca tego wykonano w Warszawie cokół pod po- mnik ks. Józefa Poniatowskiego w Łazienkach, kandelabry na Placu Konstytucji w Warszawie oraz wiele innych obiektów.

Więcej