Daily Archives 3 czerwca 2015

METODY OTRZYMYWANIA METALI RZADKICH

Zapewne znany jest większości czytelników sposób otrzymywania żelaza i stali. Olbrzymie piece, pozwalające na otrzymywanie w ciągu doby setek ton metalu, to najbardziej charakterystyczna cecha metalurgii żelaza. Ideałem byłoby otrzymywanie w ten sam sposób metali rzadkich, a przynajmniej pewnej ich części. Niestety, wszystkie metale różnią się między sobą własnościami fizycznymi i chemicznymi, w związku z czym różne są też metody ich otrzymywania. Toteż metali rzadkich nie da się produkować w ten sam sposób co żelazo. Szereg przyczyn składa się na to, ale najważniejsza z nich, to specyficzne właściwości chemiczne tych metali.

Więcej