Daily Archives 4 czerwca 2015

POWAŻNE ZADANIA GOSPODARKI WODNEJ POLSKI

Do obrony czynnej zalicza się również zwiększenie powierzchni zalesionej w dorzeczu rzeki. Lasy wpływają na opóźnienie odpływu powierzchniowego, zmniejszenie erozji gleby i w ten sposób współdziałają ze zbiornikami przeciwpowodziowymi w zwalczaniu powodzi.

Więcej

TWORZYWA Z DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH

Drewno jest tworzywem ukierunkowanym. Własności techniczne drewna są różne, jeżeli je mierzyć w trzech kierunkach przestrzeni nawzajem prostopadłych. Tak np. wytrzymałość na rozciąganie mierzona w kierunku włókien może być więcej niż dziesięciokrotnie wyższa niż mierzona w dwóch pozostałych kierunkach (rys. 17). Jest to bardzo niekorzystne, zwłaszcza jeżeli chcemy stosować drewno w formie płyt. Staramy się wtedy o stworzenie z drewna takiego tworzywa, które by miało dobre wytrzymałości przynajmniej w dwóch kierunkach. Poza tym drewno, jako dające się formować prawie wyłącznie drogą obróbki mechanicznej, daje bardzo duży procent nieużytecznych odpadków, wykorzystanie których jest poważnym zagadnieniem ekonomicznym. W tworzywach złożonych drewno może występować w rozmaitych postaciach, a więc w kolejności coraz większego rozdrobnienia, jako:

Więcej