Daily Archives 6 czerwca 2015

METALE RZADKIE W PRZYRODZIE

Dane dotyczące składu chemicznego skorupy ziemskiej wskazują, że w przyrodzie w największych ilościach spośród metali występują aluminium, żelazo, wapń, sód, potas, magnez i tytan. Z tych siedmiu metali tylko tytan jest zaliczany do metali rzadkich. Ocenia się jego ilość na 0,61%, a więc jest go więcej niż wszystkich pozostałych metali. Czytelnik może to łatwo sprawdzić korzystając z załączonej tablicy 3.

Więcej