Daily Archives 13 czerwca 2015

PRODUKTY KOŃCOWE WYTWARZANIA TWORZYW SZTUCZNYCH

Produkty reakcji polimeryzacji, kondensacji czy poliadycji otrzymywane przez przemysł chemiczny są przekazywane jako surowce do przemysłu przetwórczego w rozmaitych postaciach, zależnie od ich własności, a także i od tego, jaka jest przewidziana dalsza technika przerobu.

Więcej