Daily Archives 16 czerwca 2015

SILNIK RAKIETOWY CZ. II

Siła ciągu silnika służyć może nie tylko do zwiększenia prędkości pojazdu kosmicznego, ale również do sterowania kierunkowego oraz jeszcze do tracenia nabytej prędkości, czyli do hamowania. Gdy skierujemy strumień gazów wypływających z silnika pod pewnym kątem do prędkości ruchu pojazdu, to i siła ciągu silnika zacznie działać pod tym samym kątem do prędkości, tylko w stronę przeciwną: siła ta spowoduje zmianę kierunku prędkości w stronę przeciwną wypływowi mas odrzutowych. Oznacza to możliwość zmiany kierunku ruchu pojazdu, a więc możność sterowania pojazdu w przestrzeni pustej. Gdy wreszcie ustawimy silnik w ten sposób, że będzie on wyrzucał masę odrzutową dokładnie w kierunku ruchu pojazdu, to siła ciągu jako skierowana w stronę przeciwną, będzie powodować zmniejszenie się prędkości pojazdu. Widzimy, że silnik rakietowy nie tylko może służyć do nadawania pojazdowi coraz to większej prędkości w określonym kierunku, ale pozwala na sterowanie pojazdem oraz na zmniejszenie jego prędkości, czyli na hamowanie ruchu.

Więcej

TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE MECHANICZNYM

W przemyśle mechanicznym tworzywa sztuczne współzawodniczą z metalami, jako tworzywami dotychczas najczęściej stosowanymi, a więc ze stalą, żeliwem i metalami kolorowymi. Niższe własności mechaniczne w połączeniu z dość wysokimi cenami stawiają tworzywa sztuczne w tym wypadku w sytuacji pozornie niezbyt korzystnej. Jednak bliższe rozpoznanie zagadnienia pozwala stwierdzić, że pomimo wszystko, istnieją duże możliwości wykorzystania tworzyw sztucznych również i w tym przemyśle.

Więcej

O METALURGII PROSZKÓW

Jedną z poważniejszych trudności jest otrzymywanie użytecznych elementów z metali trudnotopliwych. Nadawanie kształtu tym metalom przez odlewanie jest praktycznie niewykonalne ze względu na ich wysokie temperatury topienia. Odnosi się to szczególnie do takich metali jak: wolfram, ren, molibden, tantal, niob i hafn. Metale te uzyskuje się w postaci proszków. Przerabianie tych proszków na użyteczne elementy to żmudna i skomplikowana praca, z którą pokrótce zapoznamy się na przykładzie otrzymywania drucików wolframowych.

Więcej