Daily Archives 18 czerwca 2015

TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE MECHANICZNYM CZ. II

Należy dodać do tego bardzo korzystne cechy technologiczne tworzyw sztucznych. Należy do nich taniość i łatwość formowania nawet bardzo skomplikowanych elementów w postaci monolitycznych nie posiadających złączeń wyprasek, co daje większą sztywność i trwałość. Z innego niż u metali sposobu formowania wynika możność lepszego dostosowania wymiarów do przewidywanych naprężeń, wskutek czego uzyskuje się albo oszczędność materiału, albo możność wzmocnienia wytrzymałości przez stosowanie większych przekrojów roboczych.

Więcej

METALE ZIEM RZADKICH

Metale tej grupy to: skand, itr, lantan i 14 dalszych tzw. lantanowców. Chemicznymi i fizycznymi własnościami są bardzo zbliżone do siebie. Większość z nich nie jest jeszcze dobrze poznana, dlatego też stanowią one do pewnego stopnia białą plamę na obszarze osiągnięć z zakresu technologii i zastosowania. Wszystkie metale ziem rzadkich są chemicznie bardzo aktywne. W normalnych temperaturach na powietrzu pokrywają się warstewką tlenku, tak jak aluminium. Węgliki tych metali rozpuszczają się w wodzie z wydzieleniem acetylenu lub innych węglowodorów, podobnie jak węglik wapnia (karbid).

Więcej