Daily Archives 22 czerwca 2015

PROBLEMY EKONOMICZNE KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH Z KAMIENIA

Drugim, nie mniej ważnym czynnikiem w zastosowaniu kamienia do konstrukcji sprężonych jest zagadnienie kosztów wydobycia i obróbki. Cóż z tego, że mamy wiele doskonałych złóż tego surowca, jeśli okaże się, że koszt wydobycia, transportu i obróbki będzie tak wysoki, że mimo wszystko tradycyjnie stosowany beton będzie tańszy. Zdrowe zasady ekonomiczne wymagają przeprowadzenia szczegółowej kalkulacji z uwzględnieniem trudnego do uchwycenia cyfrowo czynnika materiałów tzw. deficytowych, tj. takich jak drewno i cement, które są przedmiotem naszego eksportu i których nasza gospodarka narodowa pilnie potrzebuje przy realizacji swych podstawowych inwestycji. Materiały te, jak wiemy, są niezbędne w mokrym procesie tworzenia kamienia sztucznego, jakim jest beton.

Więcej

METALE RZADKIE W PRZYRODZIE CZ. II

Zajmiemy się zatem tylko tymi źródłami surowcowymi metali rzadkich, które są łatwo dostępne i nie nastręczają poważniejszych trudności przy otrzymywaniu z nich interesujących nas metali.

Więcej