Daily Archives 23 czerwca 2015

ROLNICTWO I LEŚNICTWO CZ. II

Jak widać z powyższego, regulując zawartość wody w glebie można wpływać na wykorzystanie energii słońca podnosząc ilość energii zużywanej na produkcję substancji organicznej roślin. Woda odgrywa wielką rolę w produkcji roślinnej. Dostarcza ona roślinom pokarmy pobierane z gleby, jest niezbędnym surowcem dla wytwarzania węglowodanów w procesie przyswajania bezwodnika węglowego, wchodzi w skład organizmu rośliny, nadaje roślinom sztywność i ję- drność. Widzimy więc, że krążenie wody w roślinie potrzebne jest dla rozwoju jej tkanek. Części nadziemne rośliny otoczone są ze wszystkich stron powietrzem i łatwo dostępne dla światła i ciepła. Z atmosfery przyswajają bezwodnik węglowy i jednocześnie pochłaniają promienie słoneczne, pod wpływem których liście i łodygi nagrzewają się, co powoduje ciągłe wyparowywanie wody z organizmu rośliny. Proces ten nazywa się transpiracją w odróżnieniu od zwykłego parowania z powierzchni wody, gleby, roślin itd.

Więcej

JAK PROJEKTOWAĆ KONSTRUKCJE Z KAMIENIA SPRĘŻONEGO

Wspomnieliśmy, że mimo wielowiekowych tradycji budownictwa kamiennego przodkowie nasi nie opracowali jednolitych zasad projektowania budowli z kamienia po części dlatego, że nie znali dokładnie praw statyki, a częściowo też dlatego, że nie było to im specjalnie potrzebne. Budowniczowie egipskich piramid, kreteńskich pałaców czy rzymskich akweduktów przekazywali swe doświadczenia zdobyte długoletnią praktyką niewielkiej grupce wtajemniczonych lub zabierali swe tajemnice do grobu.

Więcej