Daily Archives 3 lipca 2015

WPŁYW PRĘDKOŚCI I PRZYSPIESZENIA RUCHU NA ORGANIZM LUDZKI

Organizm ludzki jak i wszelkie urządzenia materialne (przyrządy i maszyny) mogą bez szkody dla siebie poruszać się z dowolnie wielką prędkością, byle tylko ta prędkość była stała, tzn. nie ulegała zmianom. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że Słońce unoszące ze sobą Ziemię, porusza się w przestrzeni Wszechświata z prędkością około 220 km/sek, tj. około 800 000 km/godz, a nikt nie odczuwa tej prędkości. Groźne dla organizmu ludzkiego (jak i dla przyrządów) są tylko zmiany prędkości, czyli przyspieszenie, gdyż przy wszelkiej zmianie prędkości powstaje siła działająca na ciało. Gdy pociąg raptownie stanie, wszyscy pasażerowie »lecą do przodu« i potrzebny jest niemały wysiłek dla pozostania na miejscu: im raptowniejsza jest zmiana prędkości, tym większa jest siła działająca.

Więcej

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

Tworzywa sztuczne wyprodukowane przez przemysł chemiczny przechodzą następnie jako surowce do przemysłu przetwórczego. Zależnie od sposobu stosowania należy odróżnić:

Więcej