Daily Archives 6 lipca 2015

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SIŁOWNI WODNEJ

Instalowane moce i osiągane produkcje energii elektrycznej w siłowniach wodnych już dzisiaj przewyższają w wielu wypadkach największe moce istniejących elektrowni cieplnych. I tak np. siłownia wodna w Kujbyszewie na Wołdze osiąga moc ponad 2000 MW i będzie produkować rocznie około 10 miliardów kWh, W skali światowej powstają koncepcje skoncentrowania w jednym miejscu mocy i zdolności produkcyjnych o rozmiarach nieomal fantastycznych. I tak np. w górnym biegu Bramaputry przewidywane jest przecięcie olbrzymiej pętli, jaką tworzy ta rzeka, sztolnią o długości 50 km, przez co uzyska się spad ponad 2000 m, przy przepływie wody około 2000 m:Vsek. Pozwoli to na zainstalowanie siłowni o mocy około 120 milionów kW przy rocznej produkcji do 330 miliardów kWh. W tej wielkiej inwestycji zainteresowane są takie kraje jak Indie, Chiny i Pakistan.

Więcej

SZTUCZNE IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE CZ. II

Dowiedzieliśmy się już jak powstają sztuczne izotopy promieniotwórcze, teraz jeszcze parę słów o ich rozpadzie. Atomy tych izotopów są nieyrwałe i emitują promienie a4 lub ß: promieniowaniu temu towarzyszy najczęściej jeszcze promieniowanie y. Promienie a stanowią strumień zjo- nizowanych atomów helu (tzn. atomów helu pozbawionych elektronów, a więc naładowanych dodatnio), promienie ß są natomiast strumieniem elektronów naładowanych ujemnie5 (rozpad ten oznaczony jest symbolem ß). Promienie y nie mają żadnego ładunku elektrycznego i są promieniowaniem elektromagnetycznym podobnie jak światło widzialne lub promieniowanie rentgenowskie, lecz o bardzo małej długości fali. Promienie y można również rozpatrywać jako strumień fotonów niosących pewne kwanty energii, której wielkość jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali promieniowania.

Więcej