Daily Archives 8 lipca 2015

LOT KOSMICZNY BEZWŁADNY CZ. II

Dla człowieka, przebywającego w takich warunkach zatraca się poczucie dołu i góry, wszelkie kierunki w przestrzeni są dla niego jednako- wo uprzywilejowane, nie ma wyróżnionego kierunku góra-dół, który jest narzucony przez kierunek siły ciężkości. Dotychczas nie wiadomo, jak zachowa się organizm ludzki, który będzie musiał przebywać w tych warunkach długie okresy czasu (miesiące). Nie można dzisiaj przeprowadzić odpowiednich badań fizjologicznych, bo nie potrafimy wytworzyć takich warunków w czasie dłuższym niż kilkadziesiąt sekund (powstają one jedynie w aparatach spadających z wielkich wysokości ruchem swobodnym). Prawdopodobnie takie warunki »bezgrawitacyjne« będą trochę przykre dla człowieka, ale nie będą szkodliwe dla zdrowia. Dlatego konstruktorzy sztucznych księżyców starają się stworzyć na nich zastępczy »sztuczny ciężar«: daje się to osiągnąć przez nadanie księżycowi, zbudowanemu w kształcie pierścienia, ruchu obrotowego dokoła osi prostopadłej do płaszczyzny pierścienia. Powstająca przy obrocie siła odśrodkowa działać będzie w kierunku od osi obrotu, a więc będzie przyciskać ludzi znajdujących się wewnątrz do najbardziej zewnętrznej ściany pierścienia: ludzie ci uzyskają więc poczucie ciężaru.

Więcej

GOSPODARKA WODNA

Podstawowym celem gospodarki wodnej jest świadome i celowe uporządkowanie krążenia wody w przyrodzie, a zatem uregulowanie stosunków między potrzebami wody a jej zasobami, przez uchwycenie jak największych ilości wód opadowych i odprowadzenie ich do morza w sposób jak najbardziej korzystny dla gospodarki narodowej. Z powodu nierównomiernego rozłożenia opadów w przeciągu roku oraz nierównomiernego rozłożenia opadów na obszarze kraju, planowa gospodarka wodna oparta być musi na magazynowaniu wody w okresach i miejscach jej nadmiaru oraz na przerzutach wody na okresy i tereny niedomiarowe.

Więcej

ZASTOSOWANIE IZOTOPÓW JAKO ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA

Dziedziny zastosowań sztucznych izotopów promieniotwórczych w przemyśle można podzielić na dwie zasadnicze grupy. W jednej z nich radioizotopy wykorzystywane są jako źródła promieniowania, w drugiej stosowane są jako tzw. atomy znaczone do śledzenia różnych procesów chemicznych i fizycznych.

Więcej

BADANIE ŚCIERALNOŚCI I ZUŻYCIA IZOTOPÓW

Poszczególne części maszyn i urządzeń ulegają w czasie eksploatacji zużyciu, które powstaje przez zniszczenie ich powierzchni na skutek tarcia. Prowadzone dotychczas badania nad ścieralnością były bardzo kłopotliwe, mało dokładne i nie zawsze uwzględniały wszystkie warunki eksploatacyjne badanych części czy zespołów. Wprowadzenie sztucznych izotopów promieniotwórczych do tego rodzaju badań znacznie uprościło to zagadnienie.

Więcej

JAK SIĘ OTRZYMUJE CZYSTY TYTAN

Do roku 1940 nie umiano jeszcze otrzymywać tytanu na skalę przemysłową, otrzymywano go tylko w postaci stopu z żelazem, służącym do odtleniania stali. Stop ten otrzymywano metodą aluminotermiezną.

Więcej