Daily Archives 9 lipca 2015

WŁASNOŚCI CIEPLNE TWORZYW SZTUCZNYCH

Najbardziej interesującą własnością tworzyw sztucznych jest ich zachowanie się w temperaturach podwyższonych. Nie wszystkie tworzywa ogrzewane topią się. Tworzywa naturalne organiczne, jak drewno czy skóra, po przekroczeniu pewnej temperatury rozkładają się po prostu. Tworzywa krzemianowe naturalne (jak kamień) i sztuczne (np. kamionka, porcelana) topią się w tak wysokich temperaturach, że praktycznie biorąc są nietopliwe.. Jedynym wyjątkiem jest szkło, które podgrzewane przechodzi przez pewien zakres temperatur mięknięcia, aby wreszcie znów w pewnych granicach temperatur przejść w stan gęstej lepkiej cieczy. Nie posiada zatem ściśle określonej temperatury topliwości. Inaczej zachowują się metale. Wprawdzie i one przy podgrzewaniu miękną (nie wszystkie, nie mięknie np. żeliwo), ale później w pewnej temperaturze przechodzą od razu w stan ciekły, przy czym stop jest ruchliwy.

Więcej

WYKONANIE KONSTRUKCJI Z KAMIENIA

Dalsza obniżka cen na materiały kamienne będzie możliwa po wprowadzeniu lepszej mechanizacji urobku kamiennego oraz unowocześnienia traków i kombajnów. Na Krajowej Naradzie Budownictwa w Warszawie w 1956 r. wskazano na kamień jako na materiał konstrukcyjny nie należycie wykorzystany w naszym budownictwie. Zastosowanie kamienia w konstrukcjach sprężonych jest pierwszą śmiałą próbą realizacji tego zalecenia.

Więcej