Daily Archives 10 lipca 2015

EKSPLOATACJA GÓRNICZA I JEJ WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ

Rozległy materiał obserwacyjny pozwolił uczonym radzieckim na gruntowną analizę i konfrontację z rzeczywistością istniejących już teorii zachodnio-europejskich, a w szczególności teorii Gonota, Fayola, Rzihy, Dżiginska, Gudwina, Haussego, Briggsa i innych. W wyniku swych prac badacze radzieccy doszli do przekonania, zgodnego zresztą z przekonaniami polskich fachowców, że pozostawianie filarów ochronnych niedostatecznych rozmiarów jest jeszcze gorsze dla chronionego obiektu niż całkowite wybranie złoża. Opracowane przez wspomnianą komisję przepisy ochrony obiektów na powierzchni podają szczegółowe instrukcje w sprawie wyznaczania filarów ochronnych. Badacz radziecki S. G. Awier- szyn wyprowadził na podstawie swoich prac — równanie linii niecki osiadania oraz równanie określające przemieszczenie poziome. Wreszcie D. A. Kozakowski wprowadził pojęcie tak zwanego wskaźnika deformacji terenu, określającego stopień szkodliwego wpływu ruchów powierzchni na znajdujące się na niej budowle. Badacze radzieccy uwzględnili też w swoich pracach wpływ czasu na ruchy powierzchni i uzyskali pod tym względem dobre wyniki.

Więcej