Daily Archives 17 lipca 2015

PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH W POLSCE CZ. II

Nie tu jest miejsce na omówienie wszystkich trudności związanych z takim rozwojem. Pragnęlibyśmy jedynie podkreślić znaczenie, jakie w tej rozbudowie przypadnie kadrom technicznym. Przemysł- rozbudowują inżynierowie i technicy. Od ich wiedzy, od umiejętności praktycznego jej stosowania zależy między innymi, czy zadania, jakie stoją przed nami, zostaną zrealizowane. Stan dotychczasowy nie jest zbyt zadowalający. Szybkie tempo rozwoju przemysłu tworzyw sztucznych, budowanego niemal od stanu zerowego, spowodowano, że posiadamy ogromne braki zarówno w zakresie prowadzonych badań naukowych, jak i w poziomie teoretycznym i praktycznym kadr technicznych.

Więcej

TYTAN – METAL LOTNICTWA I MARYNARKI

Kłopoty konstruktorów lotniczych zaczęły się właściwie dopiero po przekroczeniu szybkości ponaddźwiękowej. Stwierdzono bowiem, że przy szybkościach przekraczających 1600 km/godz występuje tak silne działar nie erozyjne deszczu lub pyłu zawartego w powietrzu, że normalnie stosowane powłoki ochronne są zdzierane w ciągu zaledwie kilku minut. Zaczęto szukać nowych materiałów o lepszej odporności niż dotychczas stosowane. Znaleziono je w postaci tytanu i jego stopów.

Więcej