Daily Archives 21 lipca 2015

Podział tworzyw sztucznych na grupy

Dopiero jednak chemia XX wieku dała nam całą nową zupełnie klasą tworzyw – tworzywa sztuczne organiczne zwane inaczej masami plastycznymi. Udział chemii w powstaniu tych tworzyw był jakościowo inny niż w rozwoju tworzyw nieorganicznych. Tam chemik włączał sią raczej do istniejącej technologii ich wytwarzania, ulepszał ją, poprawiał i rozszerzał. Tworzywa sztuczne organiczne stanowią już w całości wytwór wiedzy chemicznej i przemysłu chemicznego, nie są przedłużeniem doświadczeń i zdobyczy innych gałęzi techniki, W ten sposób termin tworzywa sztuczne ma w stosunku do tworzyw sztucznych organicznych uzasadnienie głębsze niż w stosunku do tworzyw pozostałych. W tym znaczeniu jest on obecnie powszechnie stosowany, jako przeciwstawienie tworzyw organicznych naturalnych, jak drewno czy skóra.

Więcej

TWORZYWA Z WŁÓKIEN I TWORZYW SZTUCZNYCH

Niekorzystną własnością tworzyw sztucznych jest ich stosunkowo niska wytrzymałość mechaniczna. Chcąc poprawić tę wadę należałoby stosować pewnego rodzaju wzmocnienie, podobnie jak to z powodzeniem realizuje budownictwo w żelbecie wzmocnionym na działania rozciągające prętami stalowymi.

Więcej