Daily Archives 22 lipca 2015

JAK PROJEKTOWAĆ KONSTRUKCJE Z KAMIENIA SPRĘŻONEGO CZ. II

Dla wyjaśnienia tych analogii przeprowadzono badania na dużej ilości próbek kamiennych z jednego gatunku w celu ustalenia tzw. wskaźnika jednorodności. W tym celu zgnieciono ponad 100 próbek sześciennych o boku 7 cm z granitu strzegomskiego oraz osobno podobną ilość próbek z piaskowca radkowskiego.

Więcej