Daily Archives 23 lipca 2015

WYPRAWA NA MARSA

Istnieją już projekty koncepcyjne, a nawet wstępne budowy sztucznego satelity większych rozmiarów. Na uwagę zasługuje projekt W. Brauna1, znanego konstruktora wielkich rakiet, autora dość szczegółowo opracowanego projektu wyprawy na Marsa, w której ma wziąć udział 70 żywych ludzi.

Więcej

TRANSPORT WODNY CZ. II

W latach 1772-1775 wybudowano kanał między Nakłem i Bydgoszczą, łączący Noteć z Brdą, otwierający wyjście statkom na wody Wisły. Na skutek rozbioru Polski Wisła została rozdzielona kordonem trzech państw zaborczych. Pod koniec XVIII w. rozpoczyna się budowa kanału bydgoskiego. Rząd Wielkiego Księstwa Warszawskiego przeznacza dodatkowe dotacje na utrzymanie i polepszenie żeglugi na kanale bydgoskim. Począwszy od 1888 r. zostaje skanalizowana Noteć Górna na długości 90 km: zaczynają później chodzić barki, tzw. kanałówki, o nośności do 200 ton.

Więcej

MEDYCYNA I DENTYSTYKA A TWORZYWA SZTUCZNE

Zastosowania tworzyw sztucznych w medycynie i dentystyce są wprawdzie skromne ze względu na ilość zużywanych materiałów, ale bardzo cenne dla zdrowia i życia pacjentów.

Więcej