Daily Archives 24 lipca 2015

WPŁYW EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ NA POWIERZCHNIĘ

Ze znanych nam prac angielskich wymienić należy opracowanie Sta- thama oraz 0’Donnahna, oparte na długoletnich obserwacjach. Badacze ci doszli do wniosku, że czas działania wpływów eksploatacji zależy od miejscowych warunków, nie przekracza jednak 15 lat. Określają oni także wielkość maksymalnego obniżenia terenu oraz kątów wpływu dla warunków angielskich.

Więcej