Daily Archives 1 sierpnia 2015

ROZWÓJ PRZEMYSŁU KAMIENIARSKIEGO

Tarcze ulegają szybkiemu zużyciu w zależności od twardości i uziar- nienia przecinanego kamienia. Przy dokładnej obróbce płaszczyzn czołowych oraz wycinaniu rowków na kable – cyrkularka oddaje doskonałe usługi. Technologia obróbki, zastosowana do badanych przez nas elementów typu «R» o wymiarach 24 X 40 X 100, przewidywała wycięcie na traku płyt o grubości 24 cm, przecieranych potem prostopadle na belecz- ki o wysokości 40 cm. Beleczki te przecinane były następnie na cyrkular- kach na bloki o długości 100 cm, w których również na cyrkułarce wycinano u góry i u dołu rowki na trasę kabla według profilu podanego na rys. 31.

Więcej