Daily Archives 3 sierpnia 2015

O ZŁOŻACH PIASKOWCÓW

Kamień naturalny, na przykład granit, którego wielkie złoża zalegają na Dolnym Śląsku, ma średnią wytrzymałość około 1200 kG/cm2. Złoża piaskowców posiadają wytrzymałość w granicach od 600 – 1000 kG/cm2. Znane są przypadki, że piaskowce karpackie osiągają niekiedy wytrzy- małość do 1500 kG/cm2, a wapienie z Wojcieszowa k/Jeleniej Góry – nawet do 2000 kG/cm2.

Więcej

METODY POMIARU PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO CZ. II

Przy dalszym zwiększaniu napięcia jedna para jonów wytworzonych w komorze wywołuje jonizację lawinową, powstaje silny impuls prądu jonizacji, którego wartość jest niezależna od jonizacji początkowej. Przyrząd pracujący na tej zasadzie nazywamy licznikiem Geigera-Miillera. Dalsze zwiększanie napięcia prowadzi już do ciągłego wyładowania między elektrodami komory (rys. 3).

Więcej