Daily Archives 4 sierpnia 2015

ROZWÓJ ZASTOSOWAŃ TWORZYW SZTUCZNYCH W MECHANICE CZ. II

Bardzo duże pole do stosowania tworzyw sztucznych przedstawia mechanika precyzyjna, która nie stawia tak wysokich wymagań wytrzymałościowych. Używa się więc ich w zegarmistrzostwie i przemyśle instrumentów pomiarowych. Konstruować z nich można wszystkie niemal części, z wyjątkiem osi obrotowych, poczynając od najprostszych skal i suwmiarek, przez gazomierze i wodomierze, aż do bardzo skomplikowanych aparatów pomiarowych elektrycznych. Tu także należałoby wymienić zastosowania tworzyw sztucznych przy produkcji przyrządów optycznych, aparatów fotograficznych i kinematograficznych (obudowa, elementy kinematyczne). Dotyczy to zresztą całej techniki foto i kinematograficz- nej, w której tworzywa .sztuczne mają ogromny udział. Produkuje się z nich nie tylko aparaty do wykonywania zdjęć, ale również błony i filmy z emulsją światłoczułą, a także przyrządy i aparaty do wywoływania i utrwalania naświetlonych błon. Do zakresu mechaniki precyzyjnej na- leżą także zastosowania tworzyw sztucznych w przemyśle maszyn biurowych, tj. maszyn do pisania, liczenia i innych. Z tworzyw tych wykonuje się najróżniejsze części od najprostszych osłon przeciwpyłowych, poprzez obudowę i szkielet konstrukcyjny, aż do najbardziej precyzyjnych elementów mechaniki.

Więcej