Daily Archives 6 sierpnia 2015

FORMOWANIE FOŁWYROBOW CZ. II

Arkusze płaskie otrzymuje się z termoplastów zmiękczonych (przez podgrzewanie lub działanie plastyfikatorów) przez rozwalcowywanie na kalandrach (rys. 11). Tak uzyskane elementy mają nierówną powierzchnię i muszą być wykańczane przez sprasowanie między ogrzanymi polerowanymi płytami w prasach hydraulicznych polerowniczych.

Więcej

STOSOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH W CHEMICZNYM PRZEMYŚLE

Do zastosowań w przemyśle chemicznym mało nadaje się formowanie bezpośrednie tworzyw sztucznych przez prasowanie i wtrysk, ze względu na duże wymiary aparatów i małe serie produkcyjne. Jednak w ten sposób wytwarza się części mniejsze: przyrządy laboratoryjne i armaturę. Większość aparatury chemicznej musi być formowana z półwyrobów i tu rzemieślnicza technika przetwarzania ma szerokie pole do działania.

Więcej