Daily Archives 8 sierpnia 2015

MEDOTA BADAŃ MODELOWYCH CZ. II

W ten sposób uzyskało się wystarczająco dobry wgląd w zjawiska zachodzące w trakcie przepływów w kanałach łopatkowych turbin oraz możność szczegółowej lokalizacji źródeł poszczególnych elementów strat.

Więcej

KONSTRUKCJE KA»BLOKAMIENNE STOSOWANE ZA GRANICĄ CZ. II

Przykładem niezmiernie celowego i praktycznego zastosowania sprężenia konstrukcji kamiennej jest zapora w Cheurfas (rys. 42) w Północnej Afryce. Skutkiem zbyt wiotkiej budowy ulegała ona parokrotnie uszkodzeniom przy zbyt wysokim stanie wód w okresach deszczowych. Zaporę tę zbudowano w 1882 r. przy użyciu kamienia łamanego ułożonego na fundamencie betonowym. Przebudowa całej zapory wymagałaby wielkich kosztów i byłaby przedsięwzięciem niezmiernie trudnym i długotrwałym. Zapora ta miała wielkie znaczenie dla okolicznych terenów, a każde jej uszkodzenie kosztowało wiele ludzkich istnień i strat materialnych.

Więcej