Daily Archives 9 sierpnia 2015

POSTĘP TECHNIKI

Nierzadko gruboić murów budynków 2 – 3 piętrowych wynosiła, 1,5 do 2,0 m. Słynny zamek Karlstein, w którym mieścił się swego czasu skarbiec cesarza Karola, posiada mury grubości 5 m. Rozwój nauk technicznych, szczególnie mechaniki budowli, przypadł na okres rozwoju nowych konstrukcji budowlanych z żelbetu i stali.

Więcej

POWÓDŹ

Powódź – słowo budzące grozę. Powódź – niosąca zniszczenie i zagładę dóbr materialnych, a niekiedy i istnień ludzkich. Powódź, której następstwem są częste epidemie wśród ludzi i zwierząt.

Więcej