Daily Archives 11 sierpnia 2015

MEDOTA BADAŃ MODELOWYCH

Na podstawie tych zjawisk i faktów, związanych z rozwojem nowoczesnej nauki o przepływach i z zachęcającym, można by rzec, przykładem ich zastosowania w badaniach lotniczych, zaczęły dochodzić do głosu, począwszy od ostatnich lat przed II wojną światową, nowe metody badań maszyn przepływowych, przede wszystkim badania modelowe. Na zasadzie praw o podobieństwie przepływów udało się wniknąć w zjawiska przepływów bez względu na rodzaj czynnika pracującego. W ten sposób poszczególne oderwane, często nawet pozornie ze sobą sprzeczne w wynikach badania, przeprowadzane uprzednio na maszynach cieplnych i wodnych, znalazły właściwą interpretację, pozwalając na wyciąganie uogólnionych wniosków zgodnych z rozwojem naukowego poznania i zastosowanych w konsekwencji do całej tak licznej rodziny maszyn przepływowych. W ten sposób do teorii maszyn wirnikowych weszły nowe pojęcia, takie jak wspomniana już liczba Reynoldsa, jako wyraz oporów tarcia w przepływie, albo liczba Macha, wyrażająca zjawiska' ściśliwości płynu, i w końcu cała teoria warstewki przyściennej, stanowiąca klucz do poznania wielu zjawisk przedtem niezrozumiałych i niewytłumaczalnych.

Więcej