Daily Archives 14 sierpnia 2015

BEZPOŚREDNIE FORMOWANIE WYROBÓW GOTOWYCH

Formowanie bezpośrednie wyrobów gotowych odbywa się metodami prasowania i wtrysku, specyficznymi jedynie dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Polegają one na wytwarzaniu przedmiotów w formach metalowych, w podwyższonej temperaturze i pod ciśnieniem. W warunkach tych tworzywa sztuczne przechodzą w stan plastyczny, względnie gęsto- płynny i dokładnie wypełniają formy, przyjmując ich kształt. Metody te mogłyby być więc porównywane z odlewnictwem metali, gdzie jednak stosuje się wysokie temperatury, a nie stosuje się na ogół ciśnienia. Właściwe odlewanie wykorzystywane jest w przetwórstwie tworzyw sztucznych stosunkowo rzadko, ponieważ tylko niektóre żywice są dostatecznie płynne w stanie stopionym i dokładnie wypełniają formę.

Więcej