Daily Archives 15 sierpnia 2015

TURBINY KONDENSACYJNE

Jest to zatem ilość energii, jaką wyzwala 1 kg wody przy spadku z wysokości 51 420 m (tj. przeszło 51 km). W turbinach kondensacyjnych ilości energii wywiązującej się z 1 kG pary bywają jeszcze dwa do trzy razy większe, są zatem niepomiernie, nawet kilkaset razy większe, niż w turbinach wodnych. Ponieważ, jak wynika z teorii turbin, stosunek prędkości obwodowej wirnika do absolutnej prędkości czynnika pracującego jest, z uwagi na sprawność, ściśle określony, to w turbinach wodnych, przy małych prędkościach wody jako czynnika pracującego, wystarczą na a – według doświadczeń Josse’go i Christleina (Niemcy), b – we- dług doświadczeń Steam Nozzie Research Committee (W, Brytania), c – według doświadczeń Warrena i Keenana (USA) oraz firmy

Więcej

WŁASNOŚCI MECHANICZNE TWORZYW SZTUCZNYCH

Własności mechaniczne decydują o możliwości zastosowań konstrukcyjnych. Ocena porównawcza tych własności jest specjalnie trudna ze względu na to, że przy obciążaniu tworzyw sztucznych występuje szereg zjawisk o charakterze Teologicznym, których nie wykazują inne tworzywa. Wobec tego, że brak miejsca nie pozwala na bliższe omówienie tego zagadnienia, związanego z różną i zmienną konsystencją tworzyw sztucznych, ograniczono się tylko do porównania własności najbardziej podstawowej, jaką jest wytrzymałość na rozciąganie. Jak z rys. 6 wynika nie jest ona dla tworzyw sztucznych zbyt wielka i umieszcza je na poziomie tworzyw organicznych naturalnych, jak skóra lub drewno. Natomiast tworzywa warstwowe, w których wykorzystana jest wysoka odporność na zerwanie włókien, wykazują już wytrzymałości bardzo wysokie, które je zbliżają do stopów z metali kolorowych.

Więcej