Daily Archives 16 sierpnia 2015

CZAS POTRZEBNY DO DOKONANIA JEDNEGO OBIEGU ZIEMI

Płaszczyzna orbity tworzyła z płaszczyzną równika ziemskiego kąt około 65°, co powodowało, że satelita był widoczny ze wszystkich punktów powierzchni Ziemi, których wysokość geograficzna jest zawarta między – 65° a +65°. Czas obiegu kuli ziemskiej wynosił około 96 minut, zresztą zmieniał się on bardzo powoli wskutek tarcia (zresztą bardzo małego) o istniejące na tych wysokościach ślady atmosfery.

Więcej