Daily Archives 17 sierpnia 2015

POMIAR GRUBOŚCI CZ. II

Do pomiaru grubości stosuje się izotopy promieniotwórcze emitujące promienie /? lub /? i y (część z nich znajdą czytelnicy w tablicy 1 i 2). Izotopy dobiera się w zależności od rodzaju i grubości mierzonego wyrobu. Do pomiaru grubości cienkich folii z mas plastycznych lub papieru stosuje się izotopy wysyłające promienie /? o małej energii, takie jak np. siarka 33S, wapń 45Ca, ruten 106Ru, Do kontroli grubości cienkich blach aluminiowych lub plastikowych o większej grubości używa się izotopów dających promienie /? o dużej energii (np. preparaty stront-itr 00Sr – W0Y lub talu 204 T). Blachy stalowe kontroluje się przy pomocy izotopów wysyłających promienie y.

Więcej