Daily Archives 22 sierpnia 2015

PRZETWARZANIE POŁWYYROBÓW CZ. II

W ogóle dla termoplastów mamy większy wybór metod łączenia. Moż- , na je więc łączyć ze sobą przez nagrzanie krawędzi za pomocą ogrzanego noża i dociśnięcia do siebie. Inny sposób to spawanie za pomocą pręta z tego samego materiału, który pod działaniem dmuchawy z gorącym powietrzem wkleja się w kanał złącza i formuje spoinę. Zamiast pręta można stosować nakładkę – która po ogrzaniu przywiera silnie do łączonych powierzchni. Dla niektórych tworzyw stosuje się spajanie prądem wysokiej częstotliwości. Ogrzewa on miejscowo materiał, zmiękcza go i w ten sposób łączy.

Więcej