Daily Archives 1 września 2015

ROLNICZE WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW MIEJSKICH

W ściekach miejskich znajdują się związki azotu, potasu i fosforu o dużej wartości nawozowej, duże ilości tłuszczów, które mogą być wykorzystane do wyrobu mydła i smarów: również przy fermentacji tych ścieków otrzymać można gaz gnilny o wartości opałowej około 6000 Kcal/m3. Przykładowo można podać, że ścieki miejskie od 1000 mieszkańców wystarczą całkowicie dla użyźnienia około 70 ha ogrodów warzywnych. Ze ścieków odpływających w ciągu miesiąca od 10 000 mieszkańców można otrzymać około 3500 m:! gazu palnego. Przyrost plonów na łąkach i polach nawadnianych ściekami jest bardzo duży. Zbiór siana przekracza nie- jednokrotnie 150 q z 1 ha. Łąki w dolinie Neru nawadniane ściekami m. Łodzi dają plony przekraczające 100 q z 1 ha, podczas gdy przed nawadnianiem osiągano tam zaledwie do 20 q lichego siana.

Więcej

TWORZYWA POWŁOKOWE CZ. II

Zmieniła się technika malowania. Dawne farby olejne malowane pędzlem wysychały w ciągu kilku dni. Obecnie czas wysychania został skrócony do kilku minut (lakiery nitrocelulozowe), co eliminuje użycie pędzla {lakiery takie natryskuje się pistoletem). Dla kompozycji lakierowych o dłuższym czasie schnięcia wprowadzono szybkie suszenie w podwyższonej temperaturze (lakiery piecowe).

Więcej

PERSPEKTYWY ROZWOJOWE

Omówione powyżej badania francuskie, którymi zajmowali się między innymi: A. Goditiabois, F. Teissier du Cros, oraz badania kaukaskie opublikowane przez G. A. Aliewa i J. A. Ismaiłowa – wskazują na duże zainteresowanie tym problemem specjalistów-techników w różnych częściach świata.

Więcej

TERMINARZ PRAC ASTRONOMICZNYCH

Na nasuwające się pytanie, kiedy nastąpi pierwszy lot kosmiczny z załogą ludzką, nie sposób udzielić uzasadnionej naukowo odpowiedzi, gdyż zależy to od zbyt wielu czynników. Techniczne wykonanie lotu na Marsa według projektu W. Brauna można oszacować na 2 do 3 lat zakładając, że są do dyspozycji nieograniczone środki finansowe. Na VII Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym (Kopenhaga, 1955 r.) H. H. K o e 11 e naszkicował, w pewnej mierze uzasadniony, 30-letni program światowych prac astronautycznych:

Więcej