Daily Archives 3 września 2015

SPECYFICZNE WŁASNOŚCI URANU

Uran naturalny występujący w przyrodzie posiada stałą zawartość 3 izotopów bez względu na to, w jakim minerale się znajduje. Występowanie izotopu 234U tłumaczy się tym, że jest on naturalnym produktem radioaktywnego rozpadu izotopu 238. Z tego też powodu we wszystkich rudach uranu, w których ustaliła się radioaktywna równowaga, izotopy 234 i 238 pozostają do siebie w ściśle określonym stałym stosunku.

Więcej