Daily Archives 5 września 2015

EKSPEDYCJA NA MARSA CZ. II

Zarówno pierwszy, jak i drugi stopień rakiety (będą one odłączać się automatycznie i odpadać) będą zaopatrzone w odpowiednie skrzydła, tak że spadając na powierzchnię Ziemi, wyzyskując lot ślizgowy, nie ulegną rozbiciu i będą mogły być użyte wielokrotnie. Całkowity ładunek potrzebny do zbudowania sztucznego księżyca i odbycia wyprawy na Marsa wyniesie 3743 t, co będzie wymagało dokonania około 400 lotów powyższych rakiet trójstopniowych, przy zużyciu około 455 000 t paliwa.

Więcej

ZŁOŻA POLSKICH WAPIENI CZ. II

Kamień pińczowski wywarł znamienny wpływ na budownictwo samego Pińczowa i okolic. Budownictwo z ciosów o grubości 50 cm uważane jest za lepsze i tańsze od cegły, gdyż jest suche i ciepłe, posiada też znaczną odporność na ogień. W samym Pińczowie, odwiecznej siedzibie rodu Oleśnickich, a będącym w XVI wieku ośrodkiem kulturalnej działalności postępowych arian, znajduje się budynek drukarni ariańskiej z końca XVI w. oblicowany «pinczakiem», a zachowany do dziś w doskonałym stanie.

Więcej