Daily Archives 11 września 2015

METALE LEKKIE

Wspólną cechą charakteryzującą metale należące do tej grupy jest ich niski ciężar właściwy. Grupę tę tworzy lit, rubid, cez i beryl. Metale te pod względem chemicznym są tak aktywne, jak sód i potas, w związku z czym nie mogą być używane w technice w postaci czystej, lecz tylko w stopach. Wyjątek stanowi beryl, który w normalnych temperaturach nie utlenia się na powietrzu, może być zatem stosowany w stanie czystym. Metale te ze względu na wysoką aktywność chemiczną otrzymywane są w podobny sposób jak potas i sód, tj. przez elektrolizę ogniową.

Więcej