Daily Archives 14 września 2015

PROBLEMY EKONOMICZNE KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH Z KAMIENIA CZ. II

Drugim, nie mniej ważnym czynnikiem ekonomicznym jest koszt obróbki wydobytego kamienia. Czynnik ten wpływa decydująco na koszt m3 wyrobu. Obróbka kamienia może być ręczna lub mechaniczna. Jeśli profil elementu konieczny ze względów technicznych będzie bardzo złożony, to jego wykonanie będzie kosztowne i wówczas element betonowy, którego kształt zależy od mniej kosztownego wyrobu formy może okazać się ekonomiczniejszy. Na koszt obróbki m2 kamienia wpływają, poza twardością samego surowca, rodzaj obróbki, sposób wykonania i dopuszczalna tolerancja. Te wszystkie względy muszą być brane pod uwagę przy wyborze właściwego kształtu przekroju i rodzaju obróbki.

Więcej